Programs

PROGRAMY EDUKACYJNE DLA KIEROWCÓW

Program EDT czy też każdy inny program nie obejmuję pełnego zestawu umiejętności wymaganych do uzyskania miana kompetentnego kierowcy.
Aby stać się kompetentnym kierowcą, uczący się będzie potrzebował starannie przygotować się do każdej lekcji EDT, podjąć wiele praktyk ze sponsorem (opiekunem kierowcy) pomiędzy lekcjami czy też czasami będzie potrzebował dodatkowego szkolenia z instruktorem.
Zadaniem Instruktora ADI jest dostarczenie na czas porady i wskazówek dla ucznia w celu zapewnienia pozytywnych wyników.