6 Horas de Clases EDT Reducidas

6 GODZINNY ZREDUKOWANY EDT KURS


Zredukowany program EDT jest obowiązkowym programem szkolenia dla kierowców spoza Irlandii, którzy obecnie posiadają ważne pełne prawo jazdy, ale pochodzą z kraju, który nie ma umowy o wymianie prawa jazdy z Irlandią.

Kierowcy, którzy kwalifikują się do zredukowanego kursu EDT i którzy otrzymali pozwolenie od NDLS, przed przystąpieniem do praktycznego egzaminu na prawo jazdy będą musieli ukończyć sesje tylko 6 godzin lekcji EDT zamiast 12.

Ta grupa kierowców musi ukończyć sesje EDT numer 1,5,6,7, 9 i 10, zanim zdadzą egzamin na prawo jazdy w Irlandii. Dodatkowe szkolenie prowadzone przez instruktora ADI może być wymagane w celu upewnienia się, że każdy uczeń jest odpowiednio przygotowany do zdania egzaminu na prawo jazdy w Irlandii.

Obowiązkiem każdego kierowcy jest ustalenie czy kwalifikują się do zredukowanego programu EDT przed rozpoczęciem kursu. Aby upewnić się, że kwalifikujemy się, należy przesłać odpowiednią dokumentację do działu NDLS / RSA, w którym każdemu kwalifikującemu się kierowcy zostanie wydany list uprawniający do otrzymania zredukowanego kursu.

A co z regułą “6 miesięcy”?

Kierowcy, którzy kwalifikują się do zredukowanego programu EDT, nie będą musieli czekać sześć miesięcy przed przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy w Irlandii.

JAKI MATERIAŁ POKRYWAJĄ LEKCJE?

Każda lekcja EDT ma określone cele. Powinieneś przygotować się do każdej lekcji, korzystając z Syllabusu kursu EDT. Wszystkie 6 lekcji jest zatytułowanych jak poniżej:

  • LESSON 1: Car Controls and Safety Checks
  • LESSON 5: Correct Positioning 2 (More complex situations)
  • LESSON 6: Anticipation and Reaction
  • LESSON 7: Sharing the Road
  • LESSON 9: Changing Direction 2 (More complex situations)
  • LESSON 10: Speed Management

Dla tych, którzy nigdy wcześniej nie jeździli autem i nie mają okazji ćwiczyć między lekcjami, zalecamy skorzystanie przynajmniej z 24-godzinnego planu lekcji.

Cena:

  • €52.50 każda lekcja